De website van Ortho Gent maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

Coronavirus: voorzichtige versoepeling van de maatregelen

Aangezien de overheid de richtlijnen voor ziekenhuizen versoepelt, starten we geleidelijk aan weer met consultaties. Het ziekenhuis neemt alle mogelijke maatregelen om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

De ziekenhuizen ontvangen van de overheid en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano zeer concrete richtlijnen. We volgen deze nauwgezet. Alle nodige voorzorgen worden getroffen, zodat ons ziekenhuis steeds een veilige plaats is voor onze patiënten.

We vragen aan alle patiënten om zeker volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Kom alleen naar je afspraak, tenzij u om medische redenen echt niet anders kunt. Kinderen zijn uiteraard begeleid door een ouder.
 • Draag steeds een mondmasker in het ziekenhuis. Als u zelf geen masker hebt, krijgt u een bij het betreden van het ziekenhuis
 • Hou steeds voldoende afstand. In de wachtzalen zijn stoelen weggehaald of staat aangeduid waar u kunt zitten.
 • Ontsmet uw handen zoveel mogelijk met handalcohol, zeker bij het binnenkomen en verlaten van het ziekenhuis. Het is niet toegestaan om handschoenen te dragen.

 

Vanaf 7 mei worden ook niet-urgente consultaties gedaan

De overheid heeft de richtlijn rond essentiële zorgverlening versoepeld. Ons ziekenhuis heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om veilige zorg te garanderen en rekent erop dat elke patiënt bovenstaande afspraken respecteert.

 • Werd uw raadpleging geannuleerd in het kader van de coronacrisis? U wordt eerstdaags gecontacteerd voor een nieuwe afspraak.
 • Wenst u een nieuwe afspraak te maken? Neem telefonisch contact met het secretariaat of via de website. De link vindt u hier

Hou er rekening mee dat er max. 1 begeleider is toegestaan, indien dat strikt noodzakelijk is.

 

Vanaf 7 mei vinden opnieuw meer ingrepen plaats.

De overheid heeft de richtlijn rond essentiële zorgverlening versoepeld. Ons ziekenhuis heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om veilige zorg te garanderen en rekent erop dat elke patiënt de afspraken respecteert.

 • Werd uw ingreep geannuleerd in het kader van de coronacrisis? U wordt gecontacteerd voor een nieuwe afspraak.

 

Telefonisch consult met arts is mogelijk 

Tijdens de coronacrisis biedt de dienst ORTHO.GENT u de mogelijkheid aan om telefonisch te overleggen met uw arts. U kunt uw vraag richten aan het secretariaat ofwel via het contactformulier. De link vindt u hier.

 

Hebt u symptomen van coronavirus: blijf thuis

 • De symptomen van het virus lijken op die van de griep met koorts, hoesten en ademhalingsproblemen.
 • Heb je last van verkoudheid, hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Kom niet naar de consultatie en neem contact op met de huisarts.

 

Attest werkongeschiktheid

 

Bezoek

 • Vanaf 14 maart zijn bezoekers niet meer toegelaten behalve op deze diensten: materniteit (enkel partner), kinderafdeling (één ouder) en kritieke patiënten na overleg met de arts.  

 

Infosessie heup- en knieprothese Rapid Recovery

 • Om het voorkomen en de verspreiding van het virus tegen te gaan, is er beslist om alle groepsbijeenkomsten in ons ziekenhuis tot eind april te annuleren.
 • De patiënt wordt opgebeld. Een nieuwe datum wordt later bepaald.  

 

Verspreiding voorkomen

 • Tegen het coronavirus beschermt u zich op dezelfde manier als tegen de griep.
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 • Bedek uw mond en neus met een papieren zakdoek als u hoest of niest. Werp de zakdoek nadien in de vuilnisbak.
 • Hebt u geen zakdoek, hoest of nies dan niet in uw hand, maar in uw mouw.
 • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen.  

 

Update richtlijnen

 

Momenteel is het nieuwe coronavirus COVID-19 in opmars. De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

De dienst orthopedie ORTHO.GENT stelt alles in het werk om deze maatregelen zo vlot mogelijk voor de patiënt te laten verlopen.

 

Specialisaties

Contact

  Campus Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent

  GPS: Vogelenzangpark
  09 224 65 90
  www.ortho.gent